BİZE ULAŞIN

Firma Adı *
Adınız Soyadınız *
Şehir *
E-Posta Adresiniz *
Telefon Numaranız *
Mesajınız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Endüstriyel Ambalaj Sektöründe, hizmet ve ürün kalitemiz ile müşteri memnuniyetini korumak,
 • Mevcut ve yeni pazarlarda güvenilir bir kurum olarak imajımızı geliştirmek,
 • Firma çalışanlarımızın yüksek verimlilik ve iş sorumluluğu konularında gelişimlerini desteklemek,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarına uyarak sürekli iyileşmeyi sağlamak.

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder;

İşvereni, yöneticileri ve çalışanları ailenin fertleri, işyerini de ailenin yuvası olarak kabul eder. Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak; oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş güvenliği hedefi olarak benimser.

İş güvenliği kapsamındaki tüm yasal gereklilikleri uymayı taahhüt eder. Bu konuda yapılacak faaliyetler için kaynak ayırmayı, tüm çalışanların güvenlik kültürünü benimseyip uygulaması için eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi, tehlikeler ve riskleri için sürekli tedbirler alıp uygulamayı, çalışma ortamında kullanılması gerekli kişisel koruyucu donanımları temin ederek kullanılmasını sağlamayı,

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için faaliyetlerini sürdürmeyi ve bu konuda da örnek şirket olmayı taahhüt eder.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

“Tükenmez Sermayemiz İnsan Kaynağımızdır.”

İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefi, çalışanlarımızın parçası olmaktan sorumluluk, gurur ve mutluluk duyduğu bir şirket olmaktır.

İNTERNET GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Şirketimizde, Log-Analiz-Raporlama Sistemleri; 5651 sayılı Kanun ve 01.11.2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “INTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamına uygun olarak yapılmaktadır.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

 • Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
 • Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,
 • Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, ç) Erişim sağlayıcı: İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri,
 • Filtreleme sistemi: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımları ve donanımları,
 • Erişim kayıtları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş zamanını ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri, hedef IP adresi, bir veya birden fazla IP adresinin portlar aracılığı ile kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis edilen gerçek IP ve port bilgilerini,
 • İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
 • İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
 • İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,
 • İzin belgesi: Mülki idare amiri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,
 • Kanun: 5651 sayılı Kanunu,
 • Mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,
 • Sabit IP adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, zamana, oturuma göre değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini,
 • Sorumlu müdür: İzin belgesi sahibinin işinin başında bulunmadığı zamanlarda onun yerine yetkili olan kişiyi,
 • Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
 • Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
 • Denetim komisyonu: Mülki idare amirinin onayı ile valilik veya kaymakamlıklarda bilgi işlem şube müdürlüğü, şefliği veya bu birimlerin bulunmadığı ilçelerde yazı işleri müdürlüğü başkanlığında sorumluluk bölgelerine göre emniyet veya jandarma, belediye başkanlığı veya il özel idaresi, milli eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü temsilcilerinden oluşan beş üyeli komisyonu, ifade eder.
 • Tüm hakları saklıdır. © 2024
 • www.interkan.com.tr
 • Bursa Reklam Ajansı, bursa web yazılım, bursa programlama, bursa tasarım ajansı,bursa layout,layout yazılım